Sáng ngày 03/01/2021 (nhằm ngày 21/11 Canh Tý), môn đồ pháp quyến và đạo tràng chùa Minh Đạo (Quận 3, TP.HCM) đã trang nghiêm làm lễ tưởng niệm huý kỵ lần thứ 62 cố Trưởng lão Hoà thượng Thích Thiện Tường, Tổ khai sơn chùa An Sơn (Ba Chúc,Tịnh Biên, An Giang).

Quang lâm tưởng niệm tại chùa Minh Đạo có HT. Thích Tịnh Hạnh, HT. Thích Như Tín – đồng thành viên HĐCM; HT. Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS, Viện chủ chùa Minh Đạo; cùng chư Tôn đức HĐTS, Văn phòng 2 TƯ; Ban Trị sự TP.HCM, Quận 3 đồng tham dự. 2021_Huykylan62_minhdao_001 Cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm 2021_Huykylan62_minhdao_01

2021_Huykylan62_minhdao_07 Thành kính tưởng niệm cố Trưởng lão Hoà thượng Thích Thiện Tường 2021_Huykylan62_minhdao_02

Tại lễ đường, đối trước di ảnh Tổ sư khai sơn chùa An Sơn cố Hoà thượng Thích Thiện Tường, chư Tôn đức giáo phẩm thành kính dâng nén tâm hương cúng dường Giác linh và tưởng niệm ngày viên tịch của cố Trưởng lão Hoà thượng. Cùng đó, chư Tôn đức tụng thời kinh cầu nguyện đến Giác linh Tổ sư được cao đăng thượng phẩm, quả chứng vô sanh.

2021_Huykylan62_minhdao_03 Môn đồ pháp quyến 2021_Huykylan62_minhdao_04 HT.Thích Thiện Đức phát biểu cảm tạ Thể hiện tấm lòng tri ân và báo ân của hàng đệ tử, đệ tôn, môn đồ pháp quyến đã tác pháp cúng dường trai tăng hồi hướng công đức đến chư liệt vị Tổ sư và thành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn đức đã quang lâm dâng hương tưởng niệm cố Hoà thượng khai sơn chùa An Sơn trong lễ ngày Huý kỵ lần thứ 62.

2021_Huykylan62_minhdao_05 Hoà thượng Thích Thiện Nhơn ôn lại tiểu sử của Tổ sư Dịp này, trong không khí trang nghiêm thanh tịnh tại lễ đường chùa Minh Đạo, Hoà thượng Viện chủ đã ôn lại cuộc đời đạo hành và công trạng của Tổ sư trong 70 năm hiện hữu cõi Ta-bà.

2021_Huykylan62_minhdao_06 HT.Thích Như Tín ban đạo từ 2021_Huykylan62_minhdao_08 Di ảnh Trưởng lão Hoà thượng Thích Thiện Tường

Trưởng lão HT. Thích Thiện Tường thế danh là Nguyễn Văn Tôi, sinh năm Canh Dần (1890) tại xã Bún Tàu, huyện Ngã Bảy Phụng Hiệp, tỉnh Cần Thơ (nay là tỉnh Hậu Giang). Năm 1906, do có sẵn duyên lành với ngôi Tam bảo, hạt giống bồ đề sớm phát triển, năm 16 tuổi ngài quy y với HT.Thích Thiện Chơn, trụ trì chùa Giác Long, Cần Thơ (nay là Hậu Giang).

Năm 1912, nhân duyên hội đủ, trong thời gian tổ Phi Lai hoằng hóa tại các tỉnh Cần Thơ, Bạc Liêu, Quản Long (Cà Mau), ngài được Tổ Phi Lai – bậc danh Tăng lỗi lạc của đương thời thuộc thế hệ thứ 39 dòng pháp Lâm tế Gia Phổ, Như Hiển – Chí Thiền thế độ xuất gia ban pháp danh Hồng Tôi – hiệu Thiện Tường nối Pháp dòng Lâm tế Gia Phổ đời 40.

Hạnh nguyện khi còn sinh tiền của Hòa thượng là đi khai sơn, trùng tu, xây dựng các ngôi chùa nơi miền sông nước Cửu long để Tăng, Ni, Phật tử có nơi nương tựa trên con đường cầu đạo Giác ngộ. Trong đó các ngôi chùa tiêu biểu như: chùa An Sơn, Phước Long, Giác Long, chùa Quan Âm, Quảng Long, Khánh Sơn,…

Với giới đức trang nghiêm, thanh tịnh, đạo hạnh thơm ngát gần xa. Hòa thượng đã được Chư tôn Thiền đức các Trường kỳ cung thỉnh Hòa thượng đàn đầu giới đàn chùa Tam Bảo (Hà Tiên), Yết ma, giới sư trong các giới đàn lục tỉnh Nam bộ thời bấy giờ.

Trong hơn 50 năm hoằng dương Chính pháp, lợi lạc quần sanh, Hòa thượng đã thế độ cho nhiều đệ tử xuất gia trở thành bậc hữu ích cho Đạo pháp và chúng sanh như: HT.Thích Thiện Đắc, HT Thích Thiện Phát, HT.Thích Thiện Từ (bổn sư của Hoà thượng Chủ tịch HĐTS đương nhiệm), và nhiều bậc tôn túc khác.

Cuối đời, Hòa thượng về lại chùa An Sơn, tịnh dưỡng và thu thần thị tịch ngày 21 tháng 11 năm Kỷ Hợi (1959). Trụ thế 70 năm, hạ lạp 35 năm.

Ban Biên Tập