Sáng ngày 27/1/2021, (nhằm Rằm tháng Chạp), tại chùa Minh Đạo (Quận 3, TP.HCM), môn đồ tứ chúng đã trang nghiêm làm lễ tưởng niệm Huý kỵ lần thứ 15 cố Trưởng lão Hoà thượng Thích Thiện Từ, thành viên Hội đồng chứng minh, Ân sư Hoà thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (HĐTS GHPGVN).

Quang lâm đến chùa Minh Đạo có: HT. Thích Như Tín – đồng thành viên HĐCM; HT. Thích Thiện Tánh – Phó Chủ tịch HĐTS; HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh văn phòng 2 TƯ; HT. Danh Lung – Uỷ viên Thư ký HĐTS; HT. Thích Thanh Hùng – Uỷ viên TT HĐTS, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử TƯ; HT. Thích Huệ Trí – Uỷ viên TT HĐTS, Trưởng Ban Pháp Chế TƯ; HT. Thích Huệ Minh – Uỷ viên TT HĐTS, Trưởng Ban Nghi lễ TƯ; cùng chư Tôn đức HĐTS, Văn phòng 2 TƯ; Ban Trị sự TP.HCM, Quận 3 đồng tham dự.

HUY_0562

02

Tại lễ đường, đối trước di ảnh cố Trưởng lão Hoà thượng Thích Thiện Từ, chư Tôn đức giáo phẩm thành kính dâng nén tâm hương cúng dường và tưởng niệm huý kỵ lần thứ 15 cố Trưởng lão Hoà thượng thành viên HĐCM. Cùng đó, chư Tôn đức cùng tụng thời bát-nhã cầu nguyện Giác linh Ngài được cao đăng thượng phẩm, quả chứng vô sanh.

03

04

Trong không trang nghiệm thanh tịnh tại Tổ dường chùa Minh Đạo, Hoà thượng Viện chủ đã ôn lại tiểu sử và công trạng của Trưởng lão Hoà thượng qua 97 năm hiện hữu cõi Ta-bà.

05

06

Hoà thượng Chủ tịch cũng cho rằng, nhờ ân giáo dưỡng của Tôn sư mà hàng môn đồ tứ chúng (chùa Minh Đạo, Giác Sanh, Thái Hoà, Hải Tuệ, An Sơn,…) có đầy đủ phước duyên để cống hiến cuộc đời cho sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, lợi lạc chúng sanh, trang nghiêm Giáo hội. Dịp này, nhằm thể hiện tấm lòng tri ân và báo ân của hàng đệ tử, đệ tôn; môn đồ pháp quyến đã tác pháp cúng dường trai tăng, hồi hướng công đức đến chư liệt vị Tổ sư. Đồng thời thành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn đức đã quang lâm dâng hương tưởng niệm cố Trưởng lão Hoà thượng Tôn sư trong ngày lễ Huý kỵ lần thứ 15.

07

Trước đó, chiều ngày 20/11 ÂL, chư Tôn Giáo phẩm Trung ương GHPGVN đã quang lâm chùa Minh Đạo để dâng hương tưởng niệm cố Trưởng lão Hoà thượng Thích Thiện Từ

001

09

Trưởng lão HT.Thích Thiện Từ thế danh Dương Văn Trượng, sinh năm 1910 tại làng Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh Châu Đốc (nay là tỉnh An Giang). Sinh ra trong một gia đình thuần nông, có truyền thống tín ngưỡng Phật giáo lâu đời. Năm 1928, Ngài đến quy y, xuất gia với Hòa thượng Thiện Tường – Hồng Tôi, trụ trì chùa An Sơn, được Hòa thượng bổn sư ban pháp húy là Nhựt Tín, hiệu Thiện Từ, nối tiếp đời 41 dòng Lâm Tế Gia Phổ.

Khi còn sinh thời, Ngài được cung thỉnh đảm nhiệm nhiều trọng trách quan trọng của GHPGVN như Trưởng ban Tăng sự tỉnh Vĩnh Long, trụ trì 12 ngôi chùa khắp các tỉnh miền Tây; và được suy tôn Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh Vĩnh Long. Đồng thời, Hoà thượng cũng được cung thỉnh làm Tôn chứng nhiều đại giới đàn nơi lục tỉnh nam bộ.

Với đức độ của Hòa thượng, Ngài đã cảm hóa nhiều lớp người quy hướng tu học Phật pháp, cả xuất gia lẫn tại gia. Đặc biệt, những vị xuất gia đệ tử và pháp tôn của Ngài có trên 100 vị đang cống hiến cho Giáo hội.

Với 97 năm trụ thế Ta bà, 74 năm Hạ lạp, cuộc đời của Ngài luôn lấy tôn chỉ giáo hóa chúng sanh và hoằng dương chánh pháp để sống. Vì thế, Trưởng lão Hoà thượng đã trở thành tấm gương sáng ngời về đạo hạnh tu tập, giới đức trang nghiêm mà hàng hậu học mai sau nương theo.

Ban Biên Tập - Ảnh: Đăng Huy