Chùa Minh Đạo khuyến khích sinh viên Luật hoạt động công ích

Sự Kiện

Chùa Minh Đạo khuyến khích sinh viên Luật hoạt động công ích

12.04.2021 - Đăng Huy

Ngày 12-4, trong chương trình tình nguyện “Tâm xanh”, sinh viên khoa Hành chánh Nhà nước Đại học Luậ...