Sáng ngày 20/10/2020 (nhằm mùng 4/9 năm Canh Tý), tại chùa Thiền Tôn 2 (quận 2,TP. HCM), Môn đồ đệ tử đã trang nghiêm làm lễ tưởng niệm Huý Nhật lần thứ nhất cố Trưởng lão HT.Thích Tắc An – Thành viên Hội đồng Chứng minh (HĐCM), chứng minh Ban trị sự Phật giáo TP. HCM, Tông trưởng Thiên Thai Giáo Quán tông.

Quang lâm chứng minh lễ tưởng niệm có: HT. Thích Tịnh Hạnh – Thành viên HĐCM; HT. Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch Hội đồng trị sự; HT. Thích Thiện Tánh, HT. Thích Thiện Tâm – Đồng phó Chủ tịch Hội đồng trị sự; chư Tôn đức Hội đồng trị sự, Tông môn Thiên thai giáo quán tông và đông đảo Tăng Ni, Phật tử các nơi đồng tham dự.

HUY_1457 Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Tắc An

HUY_1458 Cung nghinh chư Tôn đức quang lâm

HUY_1440 Hòa thượng Chủ tịch HĐTS Thích Thiện Nhơn quang lâm chứng minh lễ tưởng niệm

HUY_1477 HT. Thích Tịnh Hạnh – Thành viên Hội đồng Chứng minh

Tại chùa Thiền Tôn 2, chư vị Hoà thượng chứng minh, chư Tôn đức Tăng Ni đã quang lâm Tổ đường nhất tâm dâng nén tâm hương cúng dường giác linh cố Trưởng lão Hoà thượng Thích Tắc An trong ngày huý nhật lần thứ nhất, đồng cầu nguyện đến giác linh Trưởng lão Hoà thượng được cao đăng thượng phẩm, quả chứng vô sanh.

HUY_1447 Chư Tôn đức dâng hương tưởng niệm

HUY_1450

Tại buổi, Đại đức Thích An Nguyện thay mặt môn đồ đệ tử dâng lời cảm niệm cố Hoà thượng ân sư, “Môn đồ pháp quyến chúng con, chạnh lòng nhĩ nhớ đến thâm ân giáo hoa của Thầy, đức cao như núi cả, hạnh nguyện sánh thiên trùng. Giữa dòng sanh tử luân hồi, không ngại gian lao khó nhọc, Thầy đã cố gắng ươm mầm đạo pháp, cả một đời vì sự nghiệp hoằng hoá lợi sanh, tiếp Tăng độ chúng để nối dòng Thiên thai giáo quán, làm rạng rỡ Tông phong”

HUY_1470 Đại đức Thích An Nguyện cùng môn đồ đệ tử dâng lời cảm niệm

Dịp này, Môn đồ đệ tử cũng thiết lễ trai tăng cúng dường chư Tôn đức hiện tiền chứng minh, ngõ hầu hồi hướng công đức, báo đáp ân giáo dưỡng của Thầy Tổ trong muôn một.

HUY_1413 Bảo Tháp an trí nhục thân của Trưởng lão Hoà thượng tại khuôn viên chùa Thiền Tôn 2

Theo tiểu sử, Cố Trưởng lão Hòa thượng húy là Tắc An hiệu Lãng Thiện thuộc đời thứ 23 dòng thiền – Thiên Thai Giáo Quán Tông, thế tánh Lâm Văn Phận. Ngài xuất gia năm Đinh Mão 1926, tại xã Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức, Sài Gòn. Khi còn sinh tiền, Trưởng lão Hoà thượng được Giáo hội suy tôn vào ngôi vị: Thành viên Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban trị sự Phật giáo TP. HCM, Chứng minh Ban trị sự liên quận 2, quận 9 và Thủ Đức. Ngài cũng được Tông phái Thiên Thai Giáo Quán Tông suy cử làm Tông trưởng, Viện chủ chùa Thiền Tôn 2, phường Cát Lái, quận 2, TP. HCM.

HUY_1411 Chùa Thiền Tôn 2, nơi trú xứ Trưởng lão Hòa thượng Thích Tắc An khi còn sinh tiền

Với đạo hạnh và giới đức trang nghiêm của bậc tôn trưởng, Hòa thượng được cung thỉnh vào ngôi vị Hòa thượng đàn đầu và chứng minh nhiều Đại giới đàn tại TP.HCM, Long An, Gia Lai, Khánh Hòa,… Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch ngày 23-10-2017 (nhằm 4-9-Đinh Dậu) tại chùa Thiền Tôn 2, Trụ thế: 91 năm, với 71 mùa hạ lạp.

Duyên Khởi