Sáng ngày 24/7, tại chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam đã long trọng diễn ra Hội nghị Tăng sự toàn quốc năm 2020 với sự tham sự của Chư Tôn đức Ban Thường trực HĐTS, đại biểu 13 Ban viện Trung ương, Ban Trị sự 63 tỉnh thành trong cả nước.

01afb537582aa474fd3b Chư Tôn đức chứng minh và chủ toạ

83a0d9393424c87a9135 Đại biểu tham dự

Hội nghị dưới sự chứng minh của Trưởng lão HT.Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN. Điều hành Hội nghị là HT.Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch TT HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự TƯ; HT.Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch TT HĐTS, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tăng sự TƯ; chư Tôn đức Phó Chủ tịch HĐTS.

6c4188d965c4999ac0d5 HT.Thích Thiện Pháp phát biểu khai mạc

ab8fb0165d0ba155f81a Đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Ban Thường trực HĐTS

Nhấn mạnh trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị, HT.Thích Thiện Pháp nói, “Công tác Tăng sự luôn luôn là Phật sự hàng đầu của Giáo hội. Thực hiện mục tiêu, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VIII (2017-2022) đã được Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII thông qua về công tác Tăng sự là nêu cao kỷ cương, phụng hành giáo pháp, giới luật Phật chế, và pháp luật Nhà nước trong quản lý Tăng Ni, tự viện. Lấy nguyên tắc lục hòa cộng trụ, tứ nhiếp pháp trong điều hành, triển khai các hoạt động Phật sự ở tất cả các cấp Giáo hội”.

23c7cf592244de1a8755 Các Phó Chủ tịch HĐTS

9fe91a71f76c0b32527d Đại biểu các tỉnh thành

Theo đó, Thông qua Hội nghị lần này Ban Tăng sự Trung ương sẽ ghi nhận những ý kiến đánh giá thực tế về công tác Tăng sự hiện nay tại các địa phương, phân tích những vẫn đề còn tồn tại, và đưa ra kiến nghị, giải pháp cho các vấn đề tồn đọng, để trên cơ sở đó chư Tôn đức sẽ cùng đưa ra giải pháp hữu hiệu, cùng với việc thực hiện theo Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thực hiện nghiêm Nội quy Ban Tăng sự Trung ương, Pháp luật Nhà nước để từng bước chấn chỉnh và làm tốt các công tác Tăng sự, nhằm tăng cường quản lý Tăng Ni, tự viện, tạo điều kiện tốt nhất cho việc sinh hoạt tu tập và giữ gìn giới luật, đạo hạnh của Tăng Ni trong điều kiện xã hội giai đoạn hiện nay.

ad291fb1f2ac0ef257bd Toàn cảnh Hội nghị tại chùa Tam Chúc

6765fbfd16e0eabeb3f1 HT.Thích Thanh Nhiễu điều hành buổi thảo luận

Qua Hội nghị, đại biểu cũng nắm được số lượng Tự viện, Tăng Ni, và tín đồ Phật tử trong cả nước. Tự viện: 18.471 Tự viện Bắc Tông; 454 chùa Nam Tông Khmer; 106 chùa Nam tông Kinh; 541 Tịnh xá, 467 Tịnh Thất, 998 Niệm Phật đường, 54 Tự viện Phật giáo Người Hoa. Tăng Ni: 54.773 Tăng Ni, gồm: 39.459 Bắc tông; 8.574 Nam tông Khmer, 1.754 Nam tông kinh (1.100 chư Tăng, 654 Tu nữ); 4.984 Khất sĩ. Tín đồ: Khoảng 60%/93.000.000 dân số.

6e07f59f1882e4dcbd93 HT.Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

Trong lễ khai mạc, Hội nghị cũng đón nhận lời đạo từ của Hoà thượng Chủ tịch HĐTS. “Tăng Sự là một Ban có tầm quan trọng trong các Ban, viện thuộc Hội đồng Trị sự, quản lý trên 53 ngàn Tăng ni và hơn 18 ngàn tự viện. Có thể nói, Ban Tăng sự trung ương đã hình thành nội quy của Ban ngay từ nhiệm kỳ đầu của Giáo hội, trải qua 8 nhiệm kỳ Ban Tăng sự đã từng bước kiện toàn, điều chỉnh, bổ sung một cách khá chi tiết đầy đủ qua các thông tư và nội quy qua các nhiệm kỳ, đặc biệt là Nk VIII 2017-2022, Ban Thường trực HĐTS đã ký ban hành nội quy Ban Tăng sự gồm 15 chương 85 điều. Đây là một nội quy khá đầy đủ và cơ bản đáp ứng được nhu cầu điều hành, quản lí Tăng, ni trong cả nước.” Hoà thượng Chủ tịch khẳng định

ebba71229c3f6061392e

Qua đó, Hoà thượng Chủ tịch cũng đề cập 7 điều để chỉ đạo cho công tác Tăng sự trong thời gian tới để tập trung giải quyết những thực trạng hiện nay của tăng, ni và tự viện, từ đó cùng nhau tìm ra giải pháp thiết thực để từng bước tháo gỡ cho từng vấn đề cụ thể một cách hữu hiệu nhất.

Duyên Khởi