Theo truyền thống Phật giáo nguyên thuỷ, khi mùa mưa đến, chư Tăng theo hệ phái Nam tông sẽ bước vào mùa an cư kiết hạ. Sáng ngày 5/7, đông đảo Phật tử người Khmer đã trở về làm lễ cúng dường y tắm mưa lên chư đại đức Tăng tại chùa Cadaransi (Quận 3,Tp.HCM).

 Dâng y tắm mưa vào mùa an cư tại chùa Candaransi BBP_0734 Đông đảo Phật tử người Khmer đã trở về làm lễ cúng dường y tắm mưa lên chư đại đức Tăng tại chùa Cadaransi

Như mọi năm, Phật tử vân tập về chùa lễ bái Tam-bảo và nghe thuyết pháp từ chư Tăng. Qua đây, chư Tăng có dịp truyền tam quy, ngũ giới và khuyên răn Phật tử sống đúng chánh pháp của Đức Phật dạy, hành thiện tránh dữ.

Dâng y tắm mưa vào mùa an cư tại chùa Candaransi BBP_0740 Phật tử vân tập về chùa lễ bái Tam-bảo và nghe thuyết pháp từ chư Tăng

Trước khi bước vào lễ chính, gia đình thính chủ hộ trì buổi lễ sẽ đội những bộ Y và tứ vật dụng dẫn đầu đại chúng Phật tử tham dự đi nhiễu quanh chánh điện 3 vòng để thể hiện thiện tâm trí kính của mình trong ngày lễ dâng y.

Dâng y tắm mưa vào mùa an cư tại chùa Candaransi BBP_0745 Gia đình thính chủ hộ trì buổi lễ sẽ đội những bộ Y và tứ vật dụng dẫn đầu đại chúng Phật tử

Khi mọi người cùng vào chánh điện để tham dự lễ dâng y, Sư cả trụ trì chùa Cadanransi là Hoà thượng Danh Lung chia sẻ đến đại chúng ý nghĩa và phước báu của người Phật tử khi phát tâm dâng y tắm mưa lên chư Tăng khi mùa an cư đến.

Dâng y tắm mưa vào mùa an cư tại chùa Candaransi BBP_0751 Sư cả trụ trì chùa Cadanransi là Hoà thượng Danh Lung chia sẻ đến đại chúng ý nghĩa và phước báu của người Phật tử

Dâng y tắm mưa là nghi thức có từ thời Đức Phật, xuất phát từ mục đích ban đầu là tín nữ Visakha xin dâng y tắm mưa khi bà đến chùa gặp những vị sư tắm mưa không có y phục, việc làm này được Đức Phật biết đến là chấp nhận cho chư Tăng thọ nhận khi mùa an cư đến, cũng tạo cơ duyên cho hàng Phật tử tại gia gieo trồng ruộng phước. Hơn 2.500 năm, với ý nghĩa đó, Lễ dâng y tắm mưa trở thành một nét đẹp văn hoá của Phật giáo nguyên thuỷ.

Dâng y tắm mưa vào mùa an cư tại chùa Candaransi BBP_0762 Hơn 2.500 năm, với ý nghĩa đó, Lễ dâng y tắm mưa trở thành một nét đẹp văn hoá của Phật giáo nguyên thuỷ

Theo Hoà thượng Danh Lung cho biết, khi bước vào ba tháng an cư kiết hạ (từ 16/6 ÂL đến 15/9 ÂL), chư Tăng trở về trú sứ của mình để chuyên tâm trau dồi Giới – Định – Tuệ. Trong thời gian này, các vị sư cũng tập họp để cùng tuyên lại Giới tỳ-kheo, việc làm này nhằm giữ gìn mạng mạch Phật pháp và nhắc nhở người tu sĩ xem lại phẩm giới của mình.

Dâng y tắm mưa vào mùa an cư tại chùa Candaransi BBP_0773

Dâng y tắm mưa vào mùa an cư tại chùa Candaransi BBP_0770

Dâng y tắm mưa vào mùa an cư tại chùa Candaransi BBP_0781

Dâng y tắm mưa vào mùa an cư tại chùa Candaransi BBP_0789

Dâng y tắm mưa vào mùa an cư tại chùa Candaransi BBP_0788

Dâng y tắm mưa vào mùa an cư tại chùa Candaransi BBP_0786

Dâng y tắm mưa vào mùa an cư tại chùa Candaransi BBP_0782

Dâng y tắm mưa vào mùa an cư tại chùa Candaransi BBP_0794

Dâng y tắm mưa vào mùa an cư tại chùa Candaransi BBP_0807

Dâng y tắm mưa vào mùa an cư tại chùa Candaransi BBP_0800

Dâng y tắm mưa vào mùa an cư tại chùa Candaransi BBP_0815

Dâng y tắm mưa vào mùa an cư tại chùa Candaransi BBP_0818

Dâng y tắm mưa vào mùa an cư tại chùa Candaransi BBP_0823

Dâng y tắm mưa vào mùa an cư tại chùa Candaransi BBP_0834

Dâng y tắm mưa vào mùa an cư tại chùa Candaransi BBP_0838

Duyên Khởi