Khai mạc Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự

Sự Kiện

Khai mạc Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự

10.07.2020 - Hoài Thái – Minh Ân

* Phật giáo – tôn giáo luôn đồng hành với dân tộc trong mọi hoàn cảnh lịch sử. ...