Tri túc tâm thường lạc - Vô cầu phẩm tự cao

Tri túc tâm thường lạc - Vô cầu phẩm tự cao

15.04.2021 - Đại đức Thích Minh Ân

Lòng tham muốn nhiều thì khổ nhiều, tham muốn ít thì khổ ít, không ham muốn thì không có khổ. Bớt mộ...

Chi Tiết

Tri túc tâm thường lạc - Vô cầu phẩm tự cao

15.04.2021 - Đại đức Thích Minh Ân

Lòng tham muốn nhiều thì khổ nhiều, tham muốn ít thì khổ ít, không ham muốn thì không có khổ. Bớt mộ...

Chi Tiết
Hòa thượng Thích Thiện Hoa: Cây đại thụ Đạo pháp - Dân tộc

Văn hóa

Hòa thượng Thích Thiện Hoa: Cây đại thụ Đạo pháp - Dân tộc

14.01.2020 - Thích Huyền Lan

Trong phong trào chấn hưng Phật Giáo Việt Nam, các bậc Long Tượng tiếp nối ra đời làm sáng ngời lịch...

Tôn giả Phú Lâu Na: Tấm gương sáng Tôn sư trọng đạo

Văn hóa

Tôn giả Phú Lâu Na: Tấm gương sáng Tôn sư trọng đạo

17.11.2019 - Ban Biên Tập

Nói về tôn giả Phú Lâu Na, vị thuyết pháp đệ nhất trong Thập đại đệ tử của đức Phật, chúng ta thường...