Hòa thượng Thích Thiện Hoa: Cây đại thụ Đạo pháp - Dân tộc

Văn hóa

Hòa thượng Thích Thiện Hoa: Cây đại thụ Đạo pháp - Dân tộc

14.01.2020 - Thích Huyền Lan

Trong phong trào chấn hưng Phật Giáo Việt Nam, các bậc Long Tượng tiếp nối ra đời làm sáng ngời lịch...