An nhiên tự tại đời thong dong

Văn hóa

An nhiên tự tại đời thong dong

12.04.2021 - Chùa Minh Đạo

Đừng coi thiện lương của người khác là yếu đuối, bởi đó là một loại độ lượng; đừng coi khoan dung củ...