Videos

(01:11 | 04/02/2018) (GMT+7)

Lễ Lạc Thành Tăng Xá - tại Chùa Minh Đạo TP.HCM

Lễ Lạc Thành Tăng Xá - tại Chùa Minh Đạo TP.HCM


Video khác
  • Copyright © 2020 Chùa Minh Đạo
  • Ghi rõ nguồn Chùa Minh Đạo khi sử dụng thông tin từ website này